UW steun voor duurzame energie

Draagt u Totomboti ook een warm hart toe en vindt u duurzame energie belangrijk? Maak uw bijdrage over op rekeningnummer

1926627

ten name van Steungroep Totomboti 's-Hertogenbosch
o.v.v. duurzame energie.

Kunt u ons helpen met bijvoorbeeld subsidieaanvraag of advies mail naar:

info@totomboti.nl


Steungroep Totomboti is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en is uw gift aftrekbaar voor de belasting