Bouw museum/galerie

Eindelijk is het ontwerp en de technische tekening voor het museum/galerie gereed en is het geld door Impulsis voor de eerste helft van de bouw ontvangen. De mannen van Totomboti en de aannemer stonden te popelen om te beginnen. Eerst is er zoveel mogelijk bouwmateriaal vanuit de stad naar het binnenland vervoerd, dit om de vervoerskosten te drukken. Eind mei 2008 kon men daadwerkelijk met de bouw van het museum beginnen.

transport van cement naar Pikin Slee

Er worden planken gezaagd in het bos voor de dakconstructie.
Er wordt beton gemaakt voor de fundering van het gebouw. Hiervoor wordt zand en grind uit de rivier gemengd met het cement uit de stad.

En natuurlijk komen er ook de nodige rituelen aan te pas.

Het is half augustus en de dakconstructie is gereed. Er kan nu droog verder gebouwd worden aan de ronde muren van cementstenen zodat de karakteristieke vorm zichtbaar wordt.

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de muren en het museum begint zijn vorm te krijgen. Het is oktober en er moet nog veel werk worden verzet, maar omdat de financiering voor de afbouw nog niet helemaal rond is, wordt er op een laag pitje gewerkt.

Het is Januari 2009. Gelukkig hebben we van Gemeente 's-Hertogenbosch en Impulsis subsidie gekregen, zodat we met de bouw verder kunnen. Hier zijn we in de fase dat de wanden al afgewerkt zijn en de vloer gelegd wordt.

Maart 2009. De bouw vordert gestaag, het plafond wordt gemaakt en er kan begonnen worden aan de afwerking.

Mei 2009. Het doprsbestuur wordt ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot het project. Het is belangrijk dat het dorp betrokken blijft bij de ontwikkelingen zodat er voldoende draagkracht is. Ook de school wordt bij het project betrokken. Schoolkinderen gaan zich bezig houden met de wereld van het kind en zullen in dit project objecten voor het museum verzamelen.

Er wordt nu hard gewerkt aan het binnenwerk van het museum. De keuken wordt gemetseld en de buitenkant wordt afgewerkt.

Een plaatselijk timmerbedrijf zorgt voor het maken van de deuren en kozijnen. Ook het maken van de keukenkastjes en straks het interieur zal zoveel mogelijk door plaatselijke vaklieden gedaan worden.

Door financiŽle beperkingen moesten we het rustig aan doen. Het is nu september 2009 en eindelijk is het einde van de bouw in zicht. De keuken is geplaatst en voor de inrichting van het museum is een mannenhuis en een vrouwenhuis gebouwd. De fronten hebben we geschonken gekregen en dit biedt een goede mogelijkheid om in de beginfase een groot deel van de wereld van de man en de vrouw te tonen. Er is een gat gegraven voor de sanitaire voorziening.

Januari 2010 de softopening is in zicht en er wordt met man en macht gewerkt aan de laatste afwerking van het gebouw en het resultaat mag er zijn.

Februari 2010 de softopening is gepland voor 26 februari. Met hulp van bewoners van het dorp en vrijwilligers wordt het gebouw ingericht.