Project ĎMuseum & Galerie in Pikin Sleeí

Stichting Totomboti ziet de cultuur als een onmisbare bron voor de duurzame ontwikkeling van het gebied aan de boven Suriname rivier en de lokale bevolking. Daarin wil zij met dit project een bijdragen leveren aan ontwikkeling waarin economische vooruitgang gepaard gaat met positieve ontwikkeling van andere sociale dimensies.

Het projectplan gaat over de bouw en exploitaite van een Museum en Galerie in het dorp Pikin Slee aan de boven Suriname rivier. De stichting Totomboti uit Pikin Slee neemt het initiatief voor dit plan. Het complex zal bestaan uit:

 • Een hoofdgebouw met twee hoofdfuncties; een Galerie voor de verkoopexpositie van de toegepaste kunst van Totomboti en een Museum     voor permanente tentoonstelling van de oude kunstvoorwerpen en belangrijke culturele elementen van het erfgoed van de     saramaccaners.

 • Een park met botanische tuin van de flora uit het oerwoud en beeldentuin.

 • toegepaste kunst marron houtsnijwerk pasiflora

  De drie dimensies in dit plan zijn Economie, Educatie en Bewustwording.
  Met dit project wil Totomboti de volgende dingen bereiken:
      - het culturele erfgoed, o.a. oude en nieuwe kunstobjecten, te verzamelen, behouden en tentoonstellen voor de huidige en de toekomstige
        generaties;
      - een gestructureerd en verantwoord aanbod van het culturele erfgoed om het ecotoerisme te versterken (verkopen van locale handwerk en       nijverheid);
      - de lokale bevolking ook laten delen in de economische voordelen van het toenemende ecotoerisme in het gebied;
      - het scheppen van werkgelegenheid voor de locale bevolking, in het bijzonder jonge schoolverlatende meisjes;
      - de eigen kunst en cultuur in het onderwijsprogramma op te nemen, zodat van jongs af aan bewustwording van eigen culturele waarden
        wordt bijgebracht;
      - de promotie van objecten van lokale kunstenaars te versterken waardoor verkoopmogelijkheid zal toenemen;
      - het opleiden en trainen van jongeren in de kunst en ambachtelijke nijverheid;
      - een verbinding tot stand brengen tussen de marroncultuur en andere culturen als voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling van het
         gebied ;
      - het scheppen van voorwaarden voor uitwisselingsprojecten tussen kunstenaars uit het gebied en kunstenaars uit andere delen van de
        wereld ;
      - het vergroten van draagvlak voor ontwikkelingswerk in het gebied (millenium doelstelling)

  De inkomsten bestaan voor een deel uit eigen middelen van Totomboti en voor een deel uit fondsen, donaties en giften van derden.

  De exploitatie komt in handen van Totomboti. De exploitatie en nevenactiviteiten zullen een structurele bron van inkomsten zijn voor de lokale bevolking.

  In mei 2008 is met de bouw van het complex gestart. De helft van de totale projectkosten worden gefinancierd door samenwerking met Impulsis. De ander helft wordt deels gefinacierd uit eigen middelen en uit een subsidie van de Gemeente 's-Hertogenbosch, UTSN en een bijdrage uit het Skanfonds. Ook voor de energievoorziening zijn wij op zoek naar financiers. Op dit moment is de opening van het museum - galerie gepland in juli 2009.

  Samenwerking Zonder de samenwerking met mensen in Suriname is de realisatie van dit project niet mogelijk. We werken met verschillende partners in Suriname samen die in opdracht van ons verschillende taken uitvoeren en advies geven.

  Stichting Belangenbehartiging Klaaskreek  ondersteund ons met het opleiden van het personeel dat straks het museumcomplex moet runnen. Er hebben oriŽntatiecursussen plaatsgevonden in december 2008, januari en februari 2009. De meeste cursisten hebben alleen basisonderwijs op Pikin Slee gevolgd en sommigen zijn analfabeet. Dit betekent dat het opleiden aan hun niveau aangepast moet worden.

  bezoek Paramaribo

  December 2008 zijn een aantal vrouwen uit het dorp Pikin Slee die een training gaan volgen voor de exploitatie van het museum voor een oriŽntatietraining naar de stad gereisd. Er is o.a. een bezoek gebracht aan Fort Zeelandia, een souvenierswinkel, Hotel Torarica en fort New Amsterdam. De deelnemers hebben een beeld gekregen van hoe een museum eruit ziet en wat voor een mogelijkheden er allemaal zijn. Zo kunnen ze zich een beeld vormen hoe zij hun eigen museum straks kunnen invullen en ze hebben iedeŽen opgedaan wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Ook hebben ze vast een kijkje genomen in de keuken van Torarica. Een aantal van hen zal straks een horecatraining bij Torarica krijgen zodat zij kennis maken met de basisvaardigheden van het werken in een restaurant. In Januari en februari 2009 hebben er nog twee keer een oriŽntatietraining plaatsgevonden op Pikin slee voor zowel het museumpersoneel als het keukenpersoneel. De vervolgtrainingen zullen op locatie gegeven worden.


  Hotel Torarica  Bij het complex komt een eetgelegenheid en terras waar kleine gerechten geserveerd gaan worden. Het personeeel hiervoor wordt opgeleid door Hotel Torarica die deze training belangenloos verzorgt. De eerste training zal eind mei 2009 plaatsvinden.

  Reinwardt Academie Amsterdam.  Een stagaire van deze opleiding zal de werving van de museale stukken begeleiden samen met de lokale bevolking. Zij zal ook een documentatiesysteem opzetten voor de collectie. Zij wordt begeleid door een conservator.

  Stichting Wan Meni.  Stichting Wan Meni is in Maart 2009 opgericht en zal als het museum klaar is voor het beheer van het project zorgen. Zij zorgen ervoor dat samen met Stichting Totomboti het project duurzaam beheerd wordt en ondersteund de stichting met advies.