PROJECTEN

Totomboti heeft een creatieve werkomgeving, cultuurverrijkend en biedt daarin interessante projecten aan. De Steungroep Totomboti heeft haar centrale doelstelling bereikt als er in Nederland en in Suriname een afzetmarkt is voor de producten van de Stichting Totomboti. Deze doelstelling gaat samen met aantal basisvoorwaarden voor de continuÔteit in het werk van de Stichting: goede infrastructuur en logistiek. De steungroep heeft beperkte middelen voor de doelrealisatie. Wij waarderen de grote inzet van onbetaalde arbeid van onze sympathisanten en leden. De bijdrage van donateurs en sponsors moet doelmatig en efficiŽnt gebruikt worden. Daarom kiezen wij voor een projectmatige aanpak van de activiteiten die moeten leiden tot doelrealisatie.

Bent u geÔnteresseerd in een of meer projecten dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt. Hebt u mogelijkheden voor donatie, sponsoring of fondsverwerving dan vernemen wij dat graag.Folderactie

  Doel:
 • Promoten van de stichting en de vereniging
 • CreŽren van een netwerk
 • Opbouwen ledenbestand
 • Generen van geldmiddelen
  Activiteiten:
 • Maken van folder
 • Verspreiden van folder
 • Website maken
 • Logo ontwerpen
 • Passief werven van leden
 • Actieve leden zoeken
 • Netwerken
Periode: mei 2006 tot en met januari 2007Productie promotiematerialen

  Doel:
 • Het beschikken over fotoreproducties van de kunstwerken en de werkomgeving van de kunstenaars en fotocatalogus
 • Samenwerking met Nederlandse kunstinstellingen tot stand brengen en werving van middelen voor tentoonstelling en catalogus
 • Uitwisseling kunstuitingen Nederland Ė Suriname
  Activiteiten:
 • Afstemming plannen en activiteiten met moederstichting in Suriname
 • Organiseren van reis- en verblijf van kunstfotograaf (Yamandu Roos)
 • Maken van fotoreportages in Pikin Slee
 • Afdrukken fotoreportages
 • Werven van sponsoring, donateurs en fondsen
 • Netwerken
Periode: september 2006 tot en met maart 2007Promotie en verkoop kunstwerken

(Tentoonstelling fotoreportage en kunstwerken)

  Doel:
 • CreŽren van een afzetmarkt voor de kunstwerken van Totomboti
 • Het bereiken van het grote kunstpubliek en specifieke doelgroep van potentiŽle kopers in Suriname en Nederland
 • Kunstinstellingen, galeries en kunsthandelaren interesseren voor de kunstwerken van Stichting Totomboti
 • Geldmiddelen genereren voor de bouw van tentoonstellingsruimte en galerie in Pikin Slee, de aanschaf van beeldhouwgereedschappen
 • Uitwisselen van kunstuitingen Suriname / Nederland
  Activiteiten:
 • Contactleggen met musea, kunsthandelaren en galeries
 • Organiseren benefietactiviteiten
 • Organiseren van transport van kunstwerken van Pikin Slee naar Nederland
 • Organiseren van tentoonstellingen van de kunstwerken en fotoreportages
 • Organiseren van reis- en verblijf van kunstenaar uit Pikin slee in Nederland
 • Fonds / sponsoring werven voor tentoonstellingen en museumbouw
 • Verkoop van reproducties en kunstwerken
 • Vrijwilligers werven voor bovengenoemde activiteiten
Periode: januari 2007 tot en met oktober 2007Bouwplan museum - galerie in Pikin Slee

  Doel:
 • Effectieve beheersing van het bouwproces
 • EfficiŽnt gebruik van (geld)middelen
  Activiteiten:
 • Het maken van een gespecificeerde begroting ( door de Stichting in Suriname)
 • Ontwerpen van gebouwen
 • Plan van aanpak maken
 • OriŽntatie op de inrichting
 • Programma van eisen
Periode: maart 2007 tot en met december 2007Bouwen en inrichten museum en galerie in Pikin Slee

  Doel:
 • daadwerkelijk realiseren van het gebouw
 • komen tot een duurzame exploitatie
  Activiteiten:
 • uitwerken van definief ontwerp museum - galerie
 • fondsweving
 • opstellen businessplan
 • organiseren opleidingen
 • opstellen beheersplan
 • voorbereidingen treffen voor inrichting
Periode: jan 2008 tot en met 2010


Terug naar boven