WAAROM ZOU U JUIST TOTOMBOTI STEUNEN?

Eerlijke steun voor eerlijke kunst !

De actie voor de stichting Totomboti onderscheidt zich duidelijk van de traditionele hulpacties. Met uw bijdrage biedt u steun aan Totomboti en schept hiermee basisvoorwaarden die een bestaande onderneming de ruimte geeft voor verdere ontwikkeling, groei en –uiteindelijk- zelfvoorziening. De producten van de houtkunstenaars van Totomboti dringen moeilijk tot de markt door en krijgen daarom niet de kans die ze verdienen. Dat heeft vooral te maken met een gebrekkige infrastructuur, een geďsoleerde ligging van het dorp Pikin Slee en beperkte communicatiemogelijkheden. Het steunproject is concreet, direct en overzichtelijk en komt zonder tussenkomst van grote instellingen ten goede aan de stichting Totomboti. En daarmee aan de kunstenaars. De steunacties willen een creatieve en cultuurverrijkende brug slaan tussen het dorp Pikin Slee en Nederland. Zodat iedereen er beter van wordt.

Toya: ‘Duurzame ontwikkeling van de mensen en het gebied betekent optimaal gebruik van de aanwezige potenties. Onze kunstenaarsgroep van de stichting ‘Totomboti’ benutten respectvol de natuurlijke bronnen van het oerwoud. Onze wens is de afzetmarkt voor onze producten te vergroten voor structureel inkomen van de groep’.

Lees meer.....

De vrouwenorganisatie: ‘Wij staan achter de mannen van Totomboti! Wij willen de krachten bundelen en samen met andere georganiseerde groepen een ontwikkelingsplan opstellen en werken aan de opbouw van het dorp. Want wij willen een doel bereiken: een duurzame ontwikkeling van het dorp en de inwoners van Pikin Slee.’

Lees meer.....

Humphrey Schmidt, een bestuurslid van de Steungroep: ‘ Wij moeten nog de grote stap maken naar de uiteindelijke doelstelrealisatie; afzetmogelijkheden voor de producten door goede promotie. De mannen van Totomboti verdienen een eerlijke kans om de producten op de gewone markt te brengen.’

Lees meer.....Toya, de natuurlijke leider van de groep aan het woord

Kunst en cultuur geven de ware identiteit van een persoon of een volk. Het is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen te ontwikkelen tot volwassenheid. Duurzame ontwikkeling van de mensen en het gebied betekent optimaal gebruik van de aanwezige potenties. Onze kunstenaarsgroep van de stichting ‘Totomboti’ benutten respectvol de natuurlijke bronnen van het oerwoud. Onze voorouders gebruikten al hout voor het maken van allerlei gebruiksvoorwerpen. Nu maken we van hout verschillende soorten kunstwerken (beelden en meubels). De gekapte bomen gebruiken we tot de kleinste stukken. Van wat overblijft, maken wij gebruiksvoorwerpen, zoals kammen, vijzels, stampers, peddels en waaiers. Noodgedwongen moeten we werken onder primitieve omstandigheden. Wij ontberen goede gereedschappen. Wij werken met ouderwetse hakbijlen en beitels, kapmessen.

Toch proberen we de hoogste kwaliteit te bereiken. Met beter beeldhouwgereedschap kunnen we een nog betere kwaliteit bereiken en ook andere vormen van beelden maken. Transport van de zware ruwe producten van het bos naar het dorp gaat soms op het hoofd of met een kruiwagen. Een eenvoudig kleine tractor zou het transport bijzonder gemakkelijk maken. (Bovendien kunnen wij verder het bos in waar betere basismaterialen te vinden zijn.

Wij hebben een goede werkplaats nodig, zodat het werk door kan gaan ook bij slecht weer. Hiermee kunnen wij de werken die nog niet klaar zijn ook goed beschermen en zodanig duurzaam blijven werken.

Een tentoonstellingsruimte ontbreekt in Pikin Slee. Onze wens is onze afzetmarkt te vergroten. Wij hebben geen moderne communicatiemiddelen om een potentieel afzetmarkt te bereiken. Het is moeilijk om de logistiek van hieruit te organiseren. Helaas is onze kennis op dat terrein niet toereikend. Totomboti ondersteunt ook initiatieven van groepen of personen die in het belang van het dorp zijn.

Terug naar bovenDe vrouwenorganisatie

Wij staan achter de mannen van Totomboti! Een vast inkomen voor de mannen betekent ook een bron van inkomsten voor meer mensen in Pikin Slee. De gebruiksvoorwerpen die de houtbewerkers maken zijn onmisbaar in de huishouding in onze gemeenschap. Totomboti stimuleert ons om meer samen te werken, bijvoorbeeld bij ons werk op het land en de zorg voor de ouderen. Met de vrouwen organiseren we eigen activiteiten, zoals vlecht- en naaiwerk. Onze ervaring bij het aanvragen van hulp voor de projecten van de vrouwenorganisaties is dat de hulpinstellingen en organisaties een ontwikkelingsplan voor het dorp eisen. Wij werken nu samen met Totomboti aan een ontwikkelingsplan voor Pikin Slee. Wij willen de krachten bundelen en samen met andere georganiseerde groepen een ontwikkelingsplan opstellen en werken aan de opbouw van het dorp. Want wij willen een doel bereiken: een duurzame ontwikkeling van het dorp en de inwoners van Pikin Slee.

Terug naar bovenDaarom verdient de stichting 'Totomboti' uw en onze steun!

Een bestuurslid van de Steungroep, Humphrey Schmidt, aan het woord:

Humphrey SchmidtHumphrey Schmidt: In de zomer van 2005 kwam ik met mijn gezin bij een reis door Suriname terecht in Pikin Slee, het gebied waar mijn oorsprong ligt. Na een busreis van tweehonderd kilometer en een fikse boottocht over de Surinamerivier bereikten wij het dorp. De volgende dag ontmoetten we de vier kunstenaars (Rastafaries) van stichting ‘Totomboti’. Ik raakte diep onder de indruk van de kwaliteit van hun beelden. De Rastafaries leven in en werken met de natuur. Het oerwoud is hun inspiratiebron en tegelijkertijd hun werkplaats. Na de eerste bewerking in het woud volgt de afwerking van de beelden, meubels en siervoorwerpen in een eenvoudige werkplaats in Pikin Slee. Het respect voor de natuur en de culturele tradities kenmerkt hun authentieke broodwinning.

Reisverhaal 'Kunst van het oerwoud, een oerwoud vol kunst'.

Het idee om de stichting te ondersteunen kwam bij mij op. De mannen verdienen een eerlijke kans om de producten op de gewone markt te brengen. De producten krijgen niet de kans om eerlijke concurrentie te aan te gaan. Dat heeft vooral te maken met een gebrekkige infrastructuur, een geďsoleerde ligging van het dorp Pikin Slee en gebrekkige communicatiemogelijkheden. Samen met een groep mensen hebben wij een vereniging opgericht speciaal voor de ondersteuning van de Stichting Totomboti. Wij zijn blij met de positieve reacties en steun van mensen in onze omgeving. De waardevolle adviezen van een gevestigd instituut stimuleren ons sterk in het werk. Met deze belangrijke steun hebben wij de eerste stap kunnen zetten naar basis materialen voor een promotiecampagne. Wij moeten nog de grote stap maken naar de uiteindelijke doelstellingen. Belangrijk is dat afzetmogelijkheden voor de producten (door promotie) tot stand komen. Daarnaast willen wij de stichting steunen bij de bouw van een tentoonstellingruimte, een overdekte werkruimte en aanschaf van goed gereedschap. De steungroep spant zich uiterst in om deze doelen te realiseren door eigen inbreng en bijdrage van sympathisanten, leden, donateurs en fondsen.

Terug naar boven